Contactpersonen t.b.v. de Dorpsraad

Beste Dorpsgenoten,
Inmiddels hebben we een eerste bijeenkomst gehad alle contactpersonen uit een "carnavalsbuurt". Iedereen die toegezegd had om te komen was er ook, waarvoor dank. Enkele buurten moeten nog anders ingedeeld worden om zo iedereen goed te bereiken. De bedoeling is dat de Dorpsraad informatie geeft aan de contactpersonen die dit dan weer doorgeven aan hun achterban.

Lees meer: Contactpersonen t.b.v. de Dorpsraad

Hoe verder met de Dorpsraad?
De huidige dorpsraad Haps bestaat uit 5 leden. Komende jaren wil de gemeente steeds meer verantwoordelijkheden bij de burger neerleggen en dus ook bij de dorpsraad. Aansprekende onderwerpen van de laatste jaren waren bv het RBL, randweg en IDOP. De komende jaren kunnen dat worden: de herinrichting van de Kerkstraat en dorpskom, oprichten en uitwerken van een energie-coöperatie, het realiseren van een nieuw glasvezelnetwerk in het dorp en de woningbehoefte van alle dorpelingen met hun voorzieningen zoals winkels en gezondheidszorg (denk aan de burgerparticipatie).

Lees meer: 29 oktober: vergadering Dorpsraad

Teneinde de inwoners van Haps een goede indruk te geven van hoe de rondweg om Haps eruit komt te zien heeft Bureau Kragten een 3D-film samengesteld die via bijgaande link op You Tube te bekijken is.

Kopieer onderstaande link naar uw internet-browser

http://youtu.be/z5QNxNil1Ak

Start bestemmingsplanprocedure Laarakker Zuid
Cuijk, 8 september 2014 - Ten behoeve van de uitgifte en ontwikkeling van het zuidelijk deel van Bedrijvenpark Laarakker, hebben RBL BV en gemeente Cuijk de voorbereiding gestart voor het bestemmingsplan Laarakker Zuid. Op 15 juli 2009 heeft de gemeenteraad van Cuijk het bestemmingsplan 'Regionaal Bedrijvenpark Laarakker' vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van het noordelijk deel van Laarakker (het gedeelte ten noorden van de Oeffeltseweg) mogelijk. Inmiddels is gebleken dat verschillende bedrijven interesse hebben om zich te vestigen op het zuidelijk deel van het bedrijvenpark, ten zuiden van de Oeffeltseweg.

Lees meer: 25 september: informatiebijeenkomst Laarakker Zuid

Bericht uit de Staatcourant d.d. 16 juni 2014:

Vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied 2010, randweg Haps / besluit tot het niet vaststellen van een exploitatieplan bestemmingsplan Buitengebied 2010, randweg Haps, Cuijk 

Vaststelling bestemmingsplan / besluit exploitatieplan

Burgemeester en wethouders van Cuijk maken bekend dat de raad op 16 juni 2014 het bestemmingsplan Buitengebied 2010, randweg Haps nummer (NL.IMRO.1684.18BPrandwegHaps-VA01) gewijzigd heeft vastgesteld. Tevens maken zij bekend dat de gemeenteraad gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied 2010, randweg Haps besloten heeft geen exploitatieplan vast te stellen behorende bij dit bestemmingsplan.

Lees meer: Nieuws uit de Staatscourant inzake de rondweg

De volgende dorpsraadvergadering is op dinsdag 1 juli om 20.00 uur in café 't Hops Kwartierke.

- Opening

- RBL/rondweg

- diverse commissies

- Actielijst, notulen en ingekomen stukken.

- Rondvraag

- Sluiting rond 22.00 uur

Luc Arts

Dorpsraad Haps

23 April bijeenkomst in 't Hops' Kwartierke.

In Nederland worden in een hoog tempo breedbandnetwerken uitgerold. Ook worden bestaande netwerken opgewaardeerd zodat supersnel dataverkeer mogelijk is. Breedband heb je nodig om supersnel data te versturen via internet.

Lees meer: Supersnel breedband voor hele Land van Cuijk?

Beste Dorpsgenoten!
Op dit moment van vermelding van de eerstvolgende vergadering van de Dorpsraad is de verkiezingsuitslag nog niet bekend. Wat dit allemaal kan betekenen voor Haps willen we nog even de revue laten passeren.

Lees meer: Vergadering Dorpsraad op 3 april a.s. in 't Hops Kwartierke

Alleen onderwerp RBL en Randweg werkt bloeddrukverhogend!
De Hapse Dorpsraad organiseerde, t.g.v. de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen, een politiek cafe in De Posthoorn op dinsdag 11 maart. Hiertoe waren alle politieke partijen uitgenodigd en vertegenwoordigd door hun belangrijkste lijsttrekkers. Onderstaand overzicht toont het door iedere lijsttrekker ingevuld formulier welke waarde hij/zij aan het betreffende onderwerp toekent.  

140319 Stemmen024

Lees meer: Vuurwerk blijft uit tijdens Haps politiek cafe

De verkiezingen staan voor de deur. De verkiezingsprogramma's zijn geschreven en de kandidaten zijn bekend. Op woensdag 19 maart 2014 mag er weer gestemd worden op een nieuwe gemeenteraad. Om iedere Hapsenaar de mogelijkheid te geven een bewuste keuze te maken zijn alle fractieleiders van de politieke partijen uit de gemeente Cuijk uitgenodigd. Aan de hand van stellingen kunnen de partijen kijken naar heden, verleden en toekomst.

Lees meer: 11 maart 2014: Haps Politiek Café

Onderstaand de onderwerpen die besproken zijn in de Dorpsraadvergadering van 10 december 2013 in 't Hops Kwartierke. O.a. CPO, RBL, Randweg, Vredeskapelleke, glasvezel.

Lees meer: Notulen Dorpsraad Haps van 10 december 2013

Notulen Dorpsraad d.d. 17 september 2013
Dorpsraad: voorzitter Rene Janssen Joep Arts, Theo v.d. Elzen en Luc Arts (notulist). Aanwezigen volgens presentielijst.
CPO: Tijdens de zomer hebben verschillende jongeren ons aangesproken dat er wel degelijk interesse is in CPO bouwen. Zij lezen de Schakel slecht en sinds kort heeft Luc een groeps-whats-app geopend waar inmiddels een 30 tal geïnteresseerden zich hebben gemeld.

Lees meer: Dorpsraad notulen d.d. 17 september 2013

Beste Dorpsgenoten,

Goed nieuws over de IDOP. Eind november hebben we een avond georganiseerd voor mensen die geïnteresseerd waren in CPO bouwen op de voormalige gemeentewerf.

Lees meer: Dorpsraadvergadering 10 december a.s. in Hops Kwartierke

Donderdag 28 november a.s. in De Posthoorn info-avond over realisatie goedkope woningen in Haps!

Beste Dorpsgenoten,

In het kader van de IDOP was een van onze doelstellingen om ons dorp jong te houden. Een instrument hiervoor is dan goedkopere woningen te realiseren zodat de jeugd zich ook kan vestigen in Haps. Zodoende komen er ook weer meer kinderen op school en zodoende blijft ons dorp leefbaar. Als uitkomst uit de IDOP kwam het idee om CPO wonen te realiseren (collectief particulier ondernemerschap) waarop de gemeente als advies gaf om dit project te realiseren op de voormalige gemeentewerf. Natuurlijk zijn ook ouderen welkom om mee te doen in dit project.

Lees meer: Nieuws van de Dorpsraad

Beste Dorpsgenoten,

In de schouwburg in Cuijk werden in het verleden opinie-café’s gehouden. Nu de schouwburg buiten gebruik is wil de organisatie dat op andere locaties gaan houden. Voor 14 november 2013 is de Posthoorn in Haps daarvoor gereserveerd. De organisatoren zijn Karel Jansen en Marius van de Elzen.

Lees meer: Dinsdag 22 oktober vergadering Dorpsraad