Beste Dorpsgenoten,

In de schouwburg in Cuijk werden in het verleden opinie-café’s gehouden. Nu de schouwburg buiten gebruik is wil de organisatie dat op andere locaties gaan houden. Voor 14 november 2013 is de Posthoorn in Haps daarvoor gereserveerd. De organisatoren zijn Karel Jansen en Marius van de Elzen.

Lees meer: Dinsdag 22 oktober vergadering Dorpsraad

De notulen worden tevens vermeld op de pagina van de Dorpsraad

Voorzitter René Janssen opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

CPO: Na de oproep in de Schakel en de oproep om op deze Dorpsraadvergadering te komen zijn geen reacties gekomen. Toch denken we dat er belangstelling moet zijn. We doen een laatste oproep in de Schakel. De wethouder heeft in de vorige vergadering gemeld dat er op de Schans wellicht mogelijkheden zouden kunnen zijn.
IDOP: De vorige keer is besproken wat er is toegewezen. De gemeente is gevraagd hoe nu verder met het indienen van plannen. Met het kunstwerk kan direct begonnen worden. Voor het onderzoek naar CPO bouwen is geen geld vrijgemaakt. Volgend jaar gaan we bekijken hoe we de Kerkstraat aan gaan pakken na de voltooiing van de rondweg. Onderzoek naar woningbehoeftes voor ouderen gaat de Gemeente Cuijk combineren met andere wijken en dorpen waar eenzelfde vraag lag.

Lees meer: Notulen Dorpsraadvergadering 5 juni 2013

UITNODIGING BEWONERSAVOND HAPS OP DINSDAG 8 OKTOBER A.S. 19.30 UUR IN DE KUIP

THEMA INBRAAKPREVENTIE

Hoe kunt u voorkomen dat in uw woning wordt ingebroken? De dorpsraad Haps organiseert in jeugdgebouw De Kuip, Kerkstraat 5a, op dinsdag 8 oktober aanstaande om 19.30 uur in samenwerking met politie, woningcorporatie Mooiland en de gemeente een bewonersavond over preventie van woninginbraken. Een inbraak in uw woning is een hele nare gebeurtenis! Een vreemde die in uw woning de kasten doorzoekt…. Waardevolle spullen zijn weggenomen!!

Lees meer: Preventie Woninginbraken