Contactpersonen t.b.v. de Dorpsraad

Contactpersonen t.b.v. de Dorpsraad

Beste Dorpsgenoten,
Inmiddels hebben we een eerste bijeenkomst gehad alle contactpersonen uit een "carnavalsbuurt". Iedereen die toegezegd had om te komen was er ook, waarvoor dank. Enkele buurten moeten nog anders ingedeeld worden om zo iedereen goed te bereiken. De bedoeling is dat de Dorpsraad informatie geeft aan de contactpersonen die dit dan weer doorgeven aan hun achterban.

Ook kan de Dorpsraad vragen stellen waarbij de contactpersoon een antwoord moet geven met inbreng van de buurt. Deze contactpersonen moeten de buurt vragen om zijn of haar e-mailadres te geven zodat een soort van piramide ontstaat, dorpsraad – contactpersoon - buurtgenoot. Om de contactpersonen te helpen kunt u zich ook zelf even aanmelden bij uw contactpersoon. Deze personen staan met e-mailadres op de website www.Haps-info.nl . Bespaar uw contactpersoon een hoop werk en meld u aan!
Luc Arts namens de Dorpsraad

Lijst voor aanmelding nieuwsbrief Dorpsraad Haps
Aalsvoorten,             Jules Loeffen,         juulenjetloeffen@ziggo.nl
Dorsvlegels,              Luc Arts                 l.arts@agroweb.nl
Kampakker                Gerrie Peters Rit     ritjespost@online.nl
Lokkant/kiekuut         Joris Ingenbleek      ingenbleek@tiscali.nl
Kalkhofseweg          Theo v.d. Elzen       theovandenelzen@ziggo.nl
De Schutters            John Kelders          famkelders@home.nl
Wildzicht                   Bert Ermers            bert.ermers@ziggo.nl
Beatrixlaan               ?                             ?
Beerseweg              Frank Loeffen        fcloeffen@gmail.com
Rondom de put         Wim Boumans        w.boumans@freeler.nl
Oefeltseweg            Jo Hendriks            hendriks-jo@home.nl
Veldkijkers                Ardie Tak                ardie.tak@hotmail.com
Schans/Loo              Bianca Kolk vd       biancavandekolk@hotmail.com
Burg Mooren-parallel  René Janssen      renejanssen@unitedquality.nl
Den Kom                   John Nabuurs         Johnnabuurs@home.nl
Groes/overweg        Frans Heijs             fheijs@ziggo.nl
Kerkstraat                 ?                             ?