Dorpsraad Haps wenst u een goed 2016 toe!

Nieuws vanuit de Dorpsraad Haps
Alle leden van de Dorpsraad Haps wensen u een goed 2016 toe!

Afgelopen jaar hebben we gekozen voor een nieuwe vergaderstructuur door middel van het instellen van contactpersonen namens buurtverenigingen. Hierdoor vergaderen we slechts 2 a 3 keer per jaar maar de opkomst doet ons deugd met iedere keer meer als 40 personen!

Dit vinden wij een verantwoorde afspiegeling van ons dorp en we hopen dit komende jaar vast te houden. Vanuit de contactpersonen krijg ik wel de melding dat de contacten met de achterban moeizaam verlopen. Dus de contactpersonen sturen wel mails met vragen door maar ontvangen vaak weinig respons vanuit de buurtgenoten. Hier gaan we het komende jaar aan werken om dit te verbeteren. Sommige buurten hebben al wel een goede communicatie-uitwisseling. Op de website Haps-info.nl staat een lijstje met contactpersonen zodat iedereen zich bij zijn of haar contactpersoon kan aanmelden indien dit nog niet gebeurd is.

Budget sociale vernieuwing.
Ook voor 2016 is weer geld vrijgemaakt voor projecten die de leefbaarheid van ons dorp vergroten. Er kunnen projecten ingediend worden die dan beoordeeld worden op de Dorpsraadvergadering. De bijdrage van de gemeente is hiervoor €3000,- per jaar. Bij een duurder project kan overwogen worden om 3 jaar te reserveren maar je kan het geld maar 1 keer uitgeven.

Achtergrond en voorwaarden voor het budget sociale vernieuwing:
De ingediende projecten dienen te voldoen aan een of meerdere van onderstaande criteria:
1. Stimuleren verantwoordelijkheid burgers
2. Meerwaarde voor de leefomgeving
3. Bestrijding van vandalisme
4. Vergroten onderling contact bevolkingsgroepen

Daarnaast gelden er randvoorwaarden:
- geen financiering mogelijk uit reguliere budgetten
- geen structurele kosten (exploitatiesubsidies), zoals salaris en huisvesting
- een projectomschrijving die (globale) evaluatie mogelijk maakt
- geen strijd met gemeentelijk beleid
- budget mag niet worden ingezet voor het voeren van juridische procedures

Deze criteria zijn slechts leidraad. Er moet sprake zijn van een bepaalde sociale behoefte in een dorps- of wijkgemeenschap, waarop wordt ingespeeld. Zelfwerkzaamheid van bewoners is een belangrijk gegeven. Een project kan zowel een fysiek als een sociaal karakter hebben.