1 november: Vergadering Dorpsraad Haps

Beste dorpsgenoten,
Graag wil ik u uitnodigen voor de vergadering van de Dorpsraad die wordt gehouden op dinsdag 1 november in Cafe ’t Hops kwartierke om 20.00 uur. Wethouder Stoffels zal op deze vergadering aanwezig zijn om actuele onderwerpen te behandelen. Een van de onderwerpen zal zijn het bestemmingsplan van het RBL waar kortgeleden nog een informatie-avond over is geweest. Worden veel afspraken die ooit gemaakt zijn weer teniet gedaan ten behoeve van elke vierkante meter industrie grond die verkocht kan worden? We vragen het de wethouder.
Andere onderwerpen zijn:
-Buurtpreventie
-Zelfbeheer openbare ruimte.
-Rondweg voortgang
-Komplan/herinrichting dorpshart
-RBL, bestemmingsplan RBL Noord
-Structuurvisie Cuijk
-CEC energie coöperatie
-Subsidiebeleid Cuijk
-Glasvezel
-Wat verder ter tafel komt.

Luc Arts namens Dorpsraad Haps