Nieuwsbrief woononderzoek
Beste dorpsgenoten,
In aanvulling op de onderstaande berichten breng ik u nog graag het volgende onder de aandacht. Waar mogelijk verzoek ik u vriendelijk om deze informatie nog te delen met uw kennissen, met name de groep starters. Denk nu niet dat komt wel een keer. Je moet nu proberen voor te sorteren op de wensen over 5 jaar.

Lees meer: Nieuwsbrief Dorpsraad Haps: Woononderzoek

Beste dorpsgenoten,
U kunt weer genieten van onze mooie kerstverlichting die met medewerking van Joep Arts en Theo van den Elzen dit jaar weer in ons dorp branden.
Hierbij was wel professionele (veilige) hulp nodig die ingehuurd moest worden.
Deze is bekostigd door onze Hapse horeca te weten:

Lees meer: Hapse Horeca schenkt feestverlichting

Opnieuw belangrijke onderwerpen besproken in aanwezigheid van wethouder Jillissen.
De onderwerpen die o.a. aan de orde kwamen waren: verdeling budget sociale vernieuwing, komplan-trillingsonderzoek, RBL, woningbouw, onkruidbestrijding en Haps Huys.

Lees meer: Verslag vergadering Dorpsraad Haps van 9 oktober 2018

Ondanks vrees van bewoners aan Kerkstraat voor klinkerlawaai!
Halverwege vorig jaar gaf de gemeente Cuijk opdracht om een herinrichtingsplan op te stellen voor de Kerkstraat in Haps. Het bureau LOS stadomland uit Den Bosch heeft deze opdracht op zich genomen. Om de Kerkstraat opnieuw in te kunnen richten zijn diverse onderzoeken nodig. Een van die onderzoeken is een onderzoek naar trillingen die ontstaan door passerend verkeer.

Lees meer: Onderzoek trillingen Kerkstraat Haps

Beste dorpsgenoten,
Graag wil ik u uitnodigen voor de vergadering van de Dorpsraad die plaatsvindt op dinsdag 9 oktober in cafe ’t Hops Kwartierke om 20.00 uur.
Wethouder Jilissen zal op deze vergadering aanwezig zijn om actuele onderwerpen te behandelen. Alle contactpersonen van de buurten worden verwacht.

Lees meer: Dinsdag 9 oktober: vergadering Dorpsraad Haps

Volop ontwikkelingen op de Laarakker Noord en Zuid:
Zoals u wellicht al heeft gezien, is er volop ontwikkeling op bedrijvenpark Laarakker. Nieuwe ondernemers zijn in bedrijf of nog aan het bouwen, de infrastructuur wordt aangepast en het bedrijvenpark wordt ingericht.Ik kan mijzelf voorstellen dat u als omwonende graag op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. Daarom gaan we u regelmatig via deze nieuwsbrief vertellen over de laatste stand van zaken.Heeft u (aanvullende) vragen, die kunt u altijd stellen via: info@laarakker.com.
Met vriendelijke groet,
Wethouder Maarten Jilisen

Lees meer: Nieuwsbrief Laarakker 8 augustus 2018

In 't Hops Kwartierke, aanvang 20.00 uur
Beste dorpsgenoten,
De verkiezingen zijn geweest en we kunnen zeggen dat we als Hapse gemeenschap veel kunnen verwachten van deze raad. Dat er voldoende geld vrijgemaakt kan worden voor de Hapse dorpskern moet een vanzelfsprekendheid zijn.

Lees meer: Dinsdag 10 april: vergadering Dorpsraad Haps

G.W. Damen Trucks B.V. uit Nijmegen verhuist naar bedrijvenpark Laarakker
Het Nijmeegse bedrijf G.W. Damen Trucks verhuist naar bedrijvenpark Laarakker in Haps. Recent werd door directeur/eigenaar Gerrit Damen en Olaf de Croon, directeur Bedrijvenpark Laarakker, de koopovereenkomst ondertekend. G.W.Damen Trucks is een wereldwijd opererende handelsonderneming in de inkoop en verkoop van gebruikte bedrijfsvoertuigen, met name bouw gerelateerd.

Lees meer: G.W. Damen Trucks uit Nijmegen verhuist naar Laarakker Haps

Liberaal Land van Cuijk grote winnaar!

180321 verkiezingen004

Tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 is gebleken dat Liberaal LvC de grote winnaar is geworden van Liesbeth van Heeswijk. ABC is tweede geworden met op afstand CDA.
Rick van Munsteren (18 jr.) die voor de eerste keer mocht stemmen werd aangenaam verrast door Burgemeester Hillenaar met een kadobon.

Lees meer: 21 maart 2018: Hoe heeft Haps gestemd?

Eerste conceptontwerp gereed

Geef uw mening op de website: https://haps.onzegebiedsvisie.nl/

Herinrichting Kerkstraat/Centrum Haps
Afgelopen maanden is hard gewerkt aan de plannen voor de herinrichting van de Kerkstraat en het centrum van Haps. Op basis van alle input die afgelopen periode is verkregen is door ‘LOS stadomland’ een eerste conceptontwerp opgesteld dat op 7 maart jl. gepresenteerd is aan de inwoners van Haps.

Lees meer: Herinrichting Dorpskom Haps

In De Posthoorn aanvang 19.30 uur.
Zoals u weet werken we aan plannen voor de herinrichting van de Kerkstraat e.o. Eind vorig jaar hebt u al in de Posthoorn en ook via de website https://haps.onzegebiedsvisie.nl (https://haps.onzegebiedsvisie.nl/) kunnen meedenken.

Lees meer: 7 maart a.s.: 2e inloopavond herinrichting dorpskern Haps

Beste dorpsgenoten,
De Dorpsraad wenst u allen fijne feestdagen en dankt eenieder die bijgedragen heeft aan de leefbaarheid van ons dorp. Speciaal de vele mensen die de Dorpsraad-avonden bezocht hebben. Inmiddels is de randweg geopend wat volgend jaar wat rust in ons dorp brengt en we verder kunnen met de herinrichting van de dorpskern. U kunt nog reageren op de website https://haps.onzegebiedsvisie.nl (https://haps.onzegebiedsvisie.nl/).

Lees meer: Kerstwens Dorpsraad Haps

Onderwerpen o.a. randweg, dorpsinrichting, glasvezel en budget sociale vernieuwing.

Aanwezig: René Janssen, Joep Arts, Theo van den Elzen, Luc Arts, Jeroen van den Hoogen, Gemeente Cuijk Wethouder: Gerard Stoffels.
Aanwezigen volgens presentielijst.

20.00 uur voorzitter heet allen welkom.
Voorzitter stelt voor om eerst het budget sociale vernieuwing te behandelen en dan met de agenda te starten.

Lees meer: Verslag vergadering Dorpsraad 7 november 2017

Bestemmingsplan Laarakker Noord
Vanaf 22 november 2017 is het bestemmingsplan Laarakker Noord onherroepelijk. Met dit bestemmingsplan is de planologische regelgeving voor Laarakker Noord geactualiseerd en gelijkgesteld aan de planologische regelgeving van Laarakker Zuid.

Lees meer: 12 december: Nieuwsbrief De Laarakker