Onderwerpen zijn o.a. glasvezel, RBL, rondweg etc.
Gemeente: Wethouder Maarten Jilissen, Wethouder Gerard Stoffels, Ambtenaar Marjon Hermanussen en directeur RBL BV Olaf de Kroon.
Dorpsraad: René Janssen(vz), Luc Arts, Theo vd Elzen en Henk Kiela (notulist),
Aanwezig: 44 personen totaal.
Afwezig met kennisgeving: Joep Arts en Jeroen v.d. Hoogen

Lees meer: Notulen Dorpsraadvergadering Haps 1 november 2016

Beste dorpsgenoten,
Graag wil ik u uitnodigen voor de vergadering van de Dorpsraad die wordt gehouden op dinsdag 1 november in Cafe ’t Hops kwartierke om 20.00 uur. Wethouder Stoffels zal op deze vergadering aanwezig zijn om actuele onderwerpen te behandelen. Een van de onderwerpen zal zijn het bestemmingsplan van het RBL waar kortgeleden nog een informatie-avond over is geweest. Worden veel afspraken die ooit gemaakt zijn weer teniet gedaan ten behoeve van elke vierkante meter industrie grond die verkocht kan worden? We vragen het de wethouder.

Lees meer: 1 november: Vergadering Dorpsraad Haps

Aankondiging onderwerpen voor vergadering Dorpsraad op 1 november a.s.

Aan de orde zal o.a. het gewijzigd bestemmingsplan voor RBL komen:
* Komt de molenbiotoop te vervallen?
* Komen er toch veel meer uitritten op de Oeffeltseweg?

Lees meer: 1 november: Vergadering Dorpsraad Haps

Aan de orde kwamen o.a. Budget socicale vernieuwing, rondweg, glasvezel, AID en kermis.

Aanwezigen Dorpsraad Haps:
Joep Arts, Theo van den Elzen, Luc Arts(avondvoorz), Jeroen van den Hoogen (Notulist) Weth Stoffels, verbindingsambtenaar Marjon Hermanussen
en 23 personen volgens presentielijst.

Lees meer: Verslag vergadering Dorpsraad d.d. 5 juli 2016

In het Hops Kwartierke, aanvang 20.00 uur
Beste Dorpsgenoten,
Graag wil ik u uitnodigen voor de Dorpsraad-vergadering die wordt gehouden op dinsdag 5 juli in cafe ’t Hops Kwartierke om 20.00 uur.
Wethouder Stoffels zal op deze vergadering aanwezig zijn om actuele onderwerpen te behandelen. In de herfst hebben we 3 verzoeken binnengekregen voor het budget sociale vernieuwing, te weten:
Kukelecu (toneelproject om de visvijver),
opknappen van de skateram op de loswal en
een bijdrage voor het beachvolleybalveld op het terrein bij de Willem Alexanderstraat.
Alle contactpersonen van de buurten hebben hun mening gegeven en de hieruit hebben we een verdeling gemaakt van de beschikbare €3000,- die we bekend maken op de Dorpsraadvergadering.

Lees meer: Uitnodiging vergadering Dorpsraad 5 juli a.s.

Sinds kort is er een urnenmuur geplaatst op de algemene begraafplaats. Deze is gereed voor gebruik en een plek in deze muur kan aangevraagd worden bij de gemeente.

Lees meer: Urnenmuur Haps

Onderwerp: Gespreksnotities voortgang Laarakker industrieterrein in periodiek overleg met Dorpsraad Haps.
Gemeente Cuijk: Wethouder dhr. Maarten Jilisen en Mw. Marjon Hermanussen
Laarakker: dhr. Arjan Eijsing
Dorpsraad Haps: dhr. Henk Kiela en dhr. Robert Heester

Onderwerpen :
1. Danone / Nutricia.

Lees meer: Verslag werkgroep RBL d.d. 18 mei 2016

Aanwezig 43 personen.
Aanwezig weth Stoffels.
De notulen van de vorige vergadering( okt 2015) staan op de site www.Haps-info.nl Voorzitter Rene Janssen kan verheugd meedelen dat we een nieuw dorpsraadslid hebben, namelijk Jeroen van den Hoogen.

Lees meer: Verslag vergadering Dorpsraad 17 maart jl.

Beste dorpsgenoten,
Op de komende Dorpsraadvergadering op 17 maart om 20.00 uur in het Hops Kwartierke wordt u weer verwacht en ook wethouder Stoffels zal aanwezig zijn. Iedereen is van harte welkom en kunt u meepraten over Hapse aangelegenheden.

Lees meer: 17 maart: Vergadering Dorpsraad in Hops Kwartierke, 20.00 uur

Informatie van de Dorpsraad..
Zoals u wellicht weet hebben Danone Nutricia Early Life Nutrition, de gemeente Cuijk en bedrijvenpark Laarakker deze week de koop- en overdrachtsovereenkomsten voor de bouw van de nieuwe Nutricia-fabriek in Haps ondertekend. Met deze ondertekening werd de gemeente Cuijk per direct eigenaar van de huidige fabriekslocatie en Nutricia eigenaar van een bouwkavel op bedrijvenpark Laarakker.

Lees meer: Nutricia heeft werkzaamheden aan de Oeffeltseweg aangevangen.

Beste dorpsgenoten,
Als Dorpsraad feliciteren wij prins Henk en Prinses Astrid met hun uitverkiezing en we gaan genieten van een mooie carnaval.
Vorig jaar was er tijdens de optocht volume-overlast en rommel waar we klachten over kregen. Carnavalsvereniging De Zelfkant neemt deze opmerkingen ter harte en zal eventuele excessen hier op aanspreken.

Lees meer: Nieuws van de Dorpsraad

Nieuws vanuit de Dorpsraad Haps
Alle leden van de Dorpsraad Haps wensen u een goed 2016 toe!

Afgelopen jaar hebben we gekozen voor een nieuwe vergaderstructuur door middel van het instellen van contactpersonen namens buurtverenigingen. Hierdoor vergaderen we slechts 2 a 3 keer per jaar maar de opkomst doet ons deugd met iedere keer meer als 40 personen!

Lees meer: Dorpsraad Haps wenst u een goed 2016 toe!

In Haps samen energie besparen? Buurkracht helpt.
Energie besparen is goed voor het milieu en onze portemonnee. Voor de toekomst van onze planeet. En dus voor onze kinderen. Dat willen we allemaal wel. En toch komt het er vaak niet van. Maar als we er samen onze schouders onder zetten, met het hele dorp dan kan het echt.

Lees meer: 7 december: Buurkracht helpt!

Aan de orde kwam o.a.: randweg, RBL, glasvezel, urnenmuur, hondenuitlaatplek, mozaiek.
Aanwezig 30 personen waaronder wethouder Stoffels.
De notulen van de vorige vergadering( 8 juli) staan op de site Haps-info.nl.

Randweg/komplan.
De werkgroep is bijeen geweest, grondaankopen zijn gestart en procedures Raad van State lopen. Naar verwachting kan in 2017 begonnen worden met de aanleg van de randweg. Het stukje Zoetsmeerseweg naar de kom wordt ook meegenomen in het plan. Dit sluit dan weer aan op de vernieuwde dorpskern. Hiervoor is een werkgroep samengesteld van ongeveer 10 personen die samen met de gemeente gaat brainstormen over de inrichting van het dorp.

Lees meer: Notulen vergadering Dorpsraad d.d. 21 oktober 2015

De volgende onderwerpen worden in deze nieuwsbrief besproken:
1) Stand van zaken Bedrijventerrein Laarakker Haps, overleg van dorpraad en gemeente
2) Honden aangelegenheden Haps
3) zwerfafval

1) Stand van zaken Bedrijventerrein Laarakker Haps, overleg van dorpraad en gemeente
Op 21 augustus hebben we als werkgroep RBL van de Dorpsraad (DR) overleg gehad over de stand van zaken rond het bedrijventerrein Haps. Aanwezig waren wethouder Jillissen en dhr Eijsing van de gemeente en Robert Heester en Henk Kiela van de dorpsraad. Het laatste overleg met de dorpsraad dateerde alweer van januari dit jaar. Na ruim een half jaar radiostilte richting Haps en de dorpraad waren er bij ons inmiddels de nodige onderwerpen.

Lees meer: Nieuwsbrief Dorpsraad 31 augustus 2015