Uitnodiging

Dorpsraadvergadering 8 juli om 20.00 uur in cafe het Hops Kwartierke.

Agenda:
· Budget sociale vernieuwing
· Urnenmuur
· Komplan
· Techniekruimte Caboose oproep technici
· Energie besparen met buurkracht
· Mozaik
· Goede doelen
· Haps schoon
· Speeltoestellen

Activiteiten voor jong en oud op De Schans en het Loo!
Om 11.45 uur wordt iedereen met versierde fiets op het schoolplein verwacht zodat om 12.00 uur kan worden gestart met de optocht door ons dorp. Deze eindigt bij De Schans en het Loo. De hele dag zijn daar activiteiten voor jong en oud met dit jaar weer enkele verrassingen. Voor de jeugd is er een loterij als afsluiting waarin schitterende prijsjes zijn te winnen. Het einde is voorzien om 22.00 uur. Kijk ook eens op facebook.com/koningsdaghaps.
Veel plezier gewenst!

 

Ter info:
Op de pagina van de Dorpsraad, onder het kopje Nieuwsbrieven, zijn de notities toegevoegd van het besprokene in de Dorpsraadvergadering van 4 maart 2015.
Aan bod kwam o.a. Randweg, RBL, inrichtingsplannen Dorpskom, glasvezel, etc.

Aanvang 20.00 uur in 't Hops Kwartierke.
Beste dorpsgenoten,
Graag wil ik u uitnodigen voor de Dorpsraadvergadering die plaats vindt op woensdag 4 maart in cafe 't Hops Kwartierke om 20.00 uur.
Hierbij verwachten wij weer namens alle buurten een afvaardiging. Inmiddels hebben we een nieuwsbrief in het leven geroepen waarvoor u zich kunt aanmelden.

Lees meer: 4 maart dorpsraadvergadering

Nieuwsbrief van Provincie NBr. en Gemeente Cuijk op pagina van Dorpsraad Haps.
Op de pagina van de Dorpsraad staat de nieuwsbrief vermeld die de provincie Noord Brabant en de Gemeente Cuijk aan de inwoners van Haps heeft gestuurd. Onderwerp is de stand van zaken omtrent de kom-omleiding (voortgang Randweg Haps), t.w. grondverwerving, geluidsmaatregelen, bodemonderzoek en planning. Tevens zal er een inloopmiddag worden georganiseerd op 5 februari vanaf 16.00 uur in De Posthoorn in Haps.

 

Op de pagina van de Dorpsraad zijn alle nieuwsbrieven te lezen.

Oprichting Cuijks energie collectief CEC: 27 januari a.s. in Inspyrium

Aan de aspirant-leden van het Cuijks Energie Collectief (CEC) en aan de personen die belangstelling hebben in een Cuijks energie collectief

Beste dorpsgenoten,

Middels dit schrijven nodig ik u van harte uit voor de speciale bijeenkomst ter gelegenheid van het officieel van start gaan van het Cuijks Energie Collectief (CEC) op dinsdag 27 januari 2015 in het Ebben Inspyrium in Cuijk. De bijeenkomst is er in het bijzonder voor u bedoeld en is daarnaast toegankelijk voor alle andere belangstellenden uit Beers, Cuijk, Haps, Katwijk, Linden, St. Agatha, Vianen en directe omgeving. Als gastspreker hebben we Thijs de la Court, voormalig wethouder Duurzaamheid van de gemeente Lochem uitgenodigd. De bijeenkomst is gratis toegankelijk en duurt van 20:15 tot 22:00 uur, de zaal is open om 19:45 en sluit om 23:00 uur.

Lees meer: Nieuwsbrief Dorpsraad nr. 3 is uit.

Nieuw: de Nieuwsbrief van de Dorpsraad Haps!
De Dorpsraad Haps gaat periodiek een nieuwsbrief uitgeven.
Wilt u deze ook ontvangen?
Dan kunt u zich aanmelden door op onderstaande link te klikken en daarin uw emailadres door te geven.

http://eepurl.com/baG_RT

KIJK OOK EENS OP DE FACEBOOKPAGINA VAN DE DORPSRAAD: www.facebook.com/dorpsraadhaps

Contactpersonen t.b.v. de Dorpsraad

Beste Dorpsgenoten,
Inmiddels hebben we een eerste bijeenkomst gehad alle contactpersonen uit een "carnavalsbuurt". Iedereen die toegezegd had om te komen was er ook, waarvoor dank. Enkele buurten moeten nog anders ingedeeld worden om zo iedereen goed te bereiken. De bedoeling is dat de Dorpsraad informatie geeft aan de contactpersonen die dit dan weer doorgeven aan hun achterban.

Lees meer: Contactpersonen t.b.v. de Dorpsraad

Hoe verder met de Dorpsraad?
De huidige dorpsraad Haps bestaat uit 5 leden. Komende jaren wil de gemeente steeds meer verantwoordelijkheden bij de burger neerleggen en dus ook bij de dorpsraad. Aansprekende onderwerpen van de laatste jaren waren bv het RBL, randweg en IDOP. De komende jaren kunnen dat worden: de herinrichting van de Kerkstraat en dorpskom, oprichten en uitwerken van een energie-coöperatie, het realiseren van een nieuw glasvezelnetwerk in het dorp en de woningbehoefte van alle dorpelingen met hun voorzieningen zoals winkels en gezondheidszorg (denk aan de burgerparticipatie).

Lees meer: 29 oktober: vergadering Dorpsraad

Teneinde de inwoners van Haps een goede indruk te geven van hoe de rondweg om Haps eruit komt te zien heeft Bureau Kragten een 3D-film samengesteld die via bijgaande link op You Tube te bekijken is.

Kopieer onderstaande link naar uw internet-browser

http://youtu.be/z5QNxNil1Ak

Start bestemmingsplanprocedure Laarakker Zuid
Cuijk, 8 september 2014 - Ten behoeve van de uitgifte en ontwikkeling van het zuidelijk deel van Bedrijvenpark Laarakker, hebben RBL BV en gemeente Cuijk de voorbereiding gestart voor het bestemmingsplan Laarakker Zuid. Op 15 juli 2009 heeft de gemeenteraad van Cuijk het bestemmingsplan 'Regionaal Bedrijvenpark Laarakker' vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van het noordelijk deel van Laarakker (het gedeelte ten noorden van de Oeffeltseweg) mogelijk. Inmiddels is gebleken dat verschillende bedrijven interesse hebben om zich te vestigen op het zuidelijk deel van het bedrijvenpark, ten zuiden van de Oeffeltseweg.

Lees meer: 25 september: informatiebijeenkomst Laarakker Zuid

Bericht uit de Staatcourant d.d. 16 juni 2014:

Vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied 2010, randweg Haps / besluit tot het niet vaststellen van een exploitatieplan bestemmingsplan Buitengebied 2010, randweg Haps, Cuijk 

Vaststelling bestemmingsplan / besluit exploitatieplan

Burgemeester en wethouders van Cuijk maken bekend dat de raad op 16 juni 2014 het bestemmingsplan Buitengebied 2010, randweg Haps nummer (NL.IMRO.1684.18BPrandwegHaps-VA01) gewijzigd heeft vastgesteld. Tevens maken zij bekend dat de gemeenteraad gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied 2010, randweg Haps besloten heeft geen exploitatieplan vast te stellen behorende bij dit bestemmingsplan.

Lees meer: Nieuws uit de Staatscourant inzake de rondweg

De volgende dorpsraadvergadering is op dinsdag 1 juli om 20.00 uur in café 't Hops Kwartierke.

- Opening

- RBL/rondweg

- diverse commissies

- Actielijst, notulen en ingekomen stukken.

- Rondvraag

- Sluiting rond 22.00 uur

Luc Arts

Dorpsraad Haps

23 April bijeenkomst in 't Hops' Kwartierke.

In Nederland worden in een hoog tempo breedbandnetwerken uitgerold. Ook worden bestaande netwerken opgewaardeerd zodat supersnel dataverkeer mogelijk is. Breedband heb je nodig om supersnel data te versturen via internet.

Lees meer: Supersnel breedband voor hele Land van Cuijk?

Beste Dorpsgenoten!
Op dit moment van vermelding van de eerstvolgende vergadering van de Dorpsraad is de verkiezingsuitslag nog niet bekend. Wat dit allemaal kan betekenen voor Haps willen we nog even de revue laten passeren.

Lees meer: Vergadering Dorpsraad op 3 april a.s. in 't Hops Kwartierke