Alleen onderwerp RBL en Randweg werkt bloeddrukverhogend!
De Hapse Dorpsraad organiseerde, t.g.v. de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen, een politiek cafe in De Posthoorn op dinsdag 11 maart. Hiertoe waren alle politieke partijen uitgenodigd en vertegenwoordigd door hun belangrijkste lijsttrekkers. Onderstaand overzicht toont het door iedere lijsttrekker ingevuld formulier welke waarde hij/zij aan het betreffende onderwerp toekent.  

140319 Stemmen024

Lees meer: Vuurwerk blijft uit tijdens Haps politiek cafe

De verkiezingen staan voor de deur. De verkiezingsprogramma's zijn geschreven en de kandidaten zijn bekend. Op woensdag 19 maart 2014 mag er weer gestemd worden op een nieuwe gemeenteraad. Om iedere Hapsenaar de mogelijkheid te geven een bewuste keuze te maken zijn alle fractieleiders van de politieke partijen uit de gemeente Cuijk uitgenodigd. Aan de hand van stellingen kunnen de partijen kijken naar heden, verleden en toekomst.

Lees meer: 11 maart 2014: Haps Politiek Café

Onderstaand de onderwerpen die besproken zijn in de Dorpsraadvergadering van 10 december 2013 in 't Hops Kwartierke. O.a. CPO, RBL, Randweg, Vredeskapelleke, glasvezel.

Lees meer: Notulen Dorpsraad Haps van 10 december 2013

Notulen Dorpsraad d.d. 17 september 2013
Dorpsraad: voorzitter Rene Janssen Joep Arts, Theo v.d. Elzen en Luc Arts (notulist). Aanwezigen volgens presentielijst.
CPO: Tijdens de zomer hebben verschillende jongeren ons aangesproken dat er wel degelijk interesse is in CPO bouwen. Zij lezen de Schakel slecht en sinds kort heeft Luc een groeps-whats-app geopend waar inmiddels een 30 tal geïnteresseerden zich hebben gemeld.

Lees meer: Dorpsraad notulen d.d. 17 september 2013

Beste Dorpsgenoten,

Goed nieuws over de IDOP. Eind november hebben we een avond georganiseerd voor mensen die geïnteresseerd waren in CPO bouwen op de voormalige gemeentewerf.

Lees meer: Dorpsraadvergadering 10 december a.s. in Hops Kwartierke

Donderdag 28 november a.s. in De Posthoorn info-avond over realisatie goedkope woningen in Haps!

Beste Dorpsgenoten,

In het kader van de IDOP was een van onze doelstellingen om ons dorp jong te houden. Een instrument hiervoor is dan goedkopere woningen te realiseren zodat de jeugd zich ook kan vestigen in Haps. Zodoende komen er ook weer meer kinderen op school en zodoende blijft ons dorp leefbaar. Als uitkomst uit de IDOP kwam het idee om CPO wonen te realiseren (collectief particulier ondernemerschap) waarop de gemeente als advies gaf om dit project te realiseren op de voormalige gemeentewerf. Natuurlijk zijn ook ouderen welkom om mee te doen in dit project.

Lees meer: Nieuws van de Dorpsraad

Beste Dorpsgenoten,

In de schouwburg in Cuijk werden in het verleden opinie-café’s gehouden. Nu de schouwburg buiten gebruik is wil de organisatie dat op andere locaties gaan houden. Voor 14 november 2013 is de Posthoorn in Haps daarvoor gereserveerd. De organisatoren zijn Karel Jansen en Marius van de Elzen.

Lees meer: Dinsdag 22 oktober vergadering Dorpsraad

De notulen worden tevens vermeld op de pagina van de Dorpsraad

Voorzitter René Janssen opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

CPO: Na de oproep in de Schakel en de oproep om op deze Dorpsraadvergadering te komen zijn geen reacties gekomen. Toch denken we dat er belangstelling moet zijn. We doen een laatste oproep in de Schakel. De wethouder heeft in de vorige vergadering gemeld dat er op de Schans wellicht mogelijkheden zouden kunnen zijn.
IDOP: De vorige keer is besproken wat er is toegewezen. De gemeente is gevraagd hoe nu verder met het indienen van plannen. Met het kunstwerk kan direct begonnen worden. Voor het onderzoek naar CPO bouwen is geen geld vrijgemaakt. Volgend jaar gaan we bekijken hoe we de Kerkstraat aan gaan pakken na de voltooiing van de rondweg. Onderzoek naar woningbehoeftes voor ouderen gaat de Gemeente Cuijk combineren met andere wijken en dorpen waar eenzelfde vraag lag.

Lees meer: Notulen Dorpsraadvergadering 5 juni 2013

UITNODIGING BEWONERSAVOND HAPS OP DINSDAG 8 OKTOBER A.S. 19.30 UUR IN DE KUIP

THEMA INBRAAKPREVENTIE

Hoe kunt u voorkomen dat in uw woning wordt ingebroken? De dorpsraad Haps organiseert in jeugdgebouw De Kuip, Kerkstraat 5a, op dinsdag 8 oktober aanstaande om 19.30 uur in samenwerking met politie, woningcorporatie Mooiland en de gemeente een bewonersavond over preventie van woninginbraken. Een inbraak in uw woning is een hele nare gebeurtenis! Een vreemde die in uw woning de kasten doorzoekt…. Waardevolle spullen zijn weggenomen!!

Lees meer: Preventie Woninginbraken