Informatie over de Kom-omleiding Haps

Nieuwsbrief van Provincie NBr. en Gemeente Cuijk op pagina van Dorpsraad Haps.
Op de pagina van de Dorpsraad staat de nieuwsbrief vermeld die de provincie Noord Brabant en de Gemeente Cuijk aan de inwoners van Haps heeft gestuurd. Onderwerp is de stand van zaken omtrent de kom-omleiding (voortgang Randweg Haps), t.w. grondverwerving, geluidsmaatregelen, bodemonderzoek en planning. Tevens zal er een inloopmiddag worden georganiseerd op 5 februari vanaf 16.00 uur in De Posthoorn in Haps.