Uitnodiging vergadering Dorpsraad 5 juli a.s.

In het Hops Kwartierke, aanvang 20.00 uur
Beste Dorpsgenoten,
Graag wil ik u uitnodigen voor de Dorpsraad-vergadering die wordt gehouden op dinsdag 5 juli in cafe ’t Hops Kwartierke om 20.00 uur.
Wethouder Stoffels zal op deze vergadering aanwezig zijn om actuele onderwerpen te behandelen. In de herfst hebben we 3 verzoeken binnengekregen voor het budget sociale vernieuwing, te weten:
Kukelecu (toneelproject om de visvijver),
opknappen van de skateram op de loswal en
een bijdrage voor het beachvolleybalveld op het terrein bij de Willem Alexanderstraat.
Alle contactpersonen van de buurten hebben hun mening gegeven en de hieruit hebben we een verdeling gemaakt van de beschikbare €3000,- die we bekend maken op de Dorpsraadvergadering.

Onder andere komen aan de orde,
-Budget sociale vernieuwing (toekenning gelden)
-Zelfbeheer openbare ruimte.
-Rondweg
-Komplan/herinrichting dorpshart
-RBL
-CEC energie coöperatie
-Glasvezel
-Buurtpreventie
-Wat verder ter tafel komt

Luc Arts
namens de dorpsraad