1 november: Vergadering Dorpsraad Haps

Aankondiging onderwerpen voor vergadering Dorpsraad op 1 november a.s.

Aan de orde zal o.a. het gewijzigd bestemmingsplan voor RBL komen:
* Komt de molenbiotoop te vervallen?
* Komen er toch veel meer uitritten op de Oeffeltseweg?


* Vervalt de natuurbestemming deels?
* Worden nieuwe gebouwen toch hoger als afgesproken?
* Wordt er toch korter op de randen van de kavels gebouwd?
* En wat nog meer?

Wat vervalt er van de gemaakte afspraken met Haps?

De gemeente licht de plannen toe in deze bijeenkomst.
Mis deze gelegenheid niet.

Noteer ook alvast de datum voor onze volgende dorpsraadbijeenkomst, Dinsdag 1 november 20.00uur in het Hops Kwartierke.