2e Nieuwsbrief Kom-omleiding Haps N264

Nadere actuele informatie van BAM-infra.
In de tweede nieuwsbrief van BAM wordt u nader geinformeerd inzake de werkzaamheden inzake de kom-omleiding van Haps. Hierin worden o.a. de werkzaamheden aan de Zoetsmeerweg en Oeffeltseweg nader omschreven. U vindt de nieuwsbrief van BAM op de pagina van de Dorpsraad, aan de rechterzijde.