3e Nieuwsbrief kom-omleiding Haps

Nieuws omtrent de werkzaamheden Oeffeltseweg, Zoetsmeer, Lokkant en Putselaar.
Op 11 mei jl. is de 3e nieuwsbrief van BAM verschenen waarin melding gemaakt wordt van de vorderingen en de voortgang. Zo zal in de weekenden van 9-12 juni en 16-19 juni a.s. de Oeffeltseweg worden afgesloten van alle verkeer. De volledige nieuwsbrief in terug te vinden op de pagina van de Dorpsraad onder nieuwsbrieven.