30 augustus: Informatieavond onderzoek wateroverlast in Haps

Informatie omtrent het lopende onderzoek wateroverlast in de gemeente Cuijk.
Op de website www.cuijk.nl/tegengaan-wateroverlast treft u vanaf 26 juni een overzicht van alle knelpunten en maatregelen in de gemeente Cuijk aan. Hierbij hebben wij aangegeven welke maatregelen wij mogelijk/nodig achten de wateroverlast tegen te gaan. Er worden een informatieavond gehouden waarin het onderzoek wateroverlast wordt toegelicht en de maatregelen worden besproken. Hierbij is er de mogelijkheid om individueel toelichting te krijgen op de voorgestelde oplossingen. Hierbij kunt u alternatieve oplossingen aandragen. Ook kunt u tijdens die avond nog overlastlocaties melden die nog niet bij de gemeente bekend zijn.
De informatieavond is
Voor wie: Inwoners uit Haps
Wanneer: Woensdag 30 augustus 2017
Tijdstip: 19:00 tot 21:00 uur
Locatie: Café De Posthoorn, Kerkstraat 6 Haps
Indien het niet mogelijk is hierbij aanwezig te zijn kunt u ook een afspraak maken met Mark Peters, Specialist Infrastructuur. ( Cuijk 0485 396 600 )