12 december: Nieuwsbrief De Laarakker

Bestemmingsplan Laarakker Noord
Vanaf 22 november 2017 is het bestemmingsplan Laarakker Noord onherroepelijk. Met dit bestemmingsplan is de planologische regelgeving voor Laarakker Noord geactualiseerd en gelijkgesteld aan de planologische regelgeving van Laarakker Zuid.

Bij de actualisering is de planregeling herzien, op een aantal aspecten verduidelijkt en op onderdelen verruimd naar aanleiding van de opgedane praktijkervaringen. De grenzen van het bedrijvenpark, de geluidzone en de milieucategorieën van de toegelaten bedrijven op RBL-Noord zijn ongewijzigd.

Nieuwe randweg Haps verbetert toegang bedrijvenpark
Rondom de komst van het bedrijvenpark is gekozen voor het aanleggen van een nieuwe randweg rondom de kom van Haps. Hierdoor wordt de infrastructuur rondom het bedrijvenpark én de leefbaarheid in het dorp Haps aanzienlijk verbeterd.
Door de nieuwe randweg is er een veel betere ontsluiting van Laarakker in oostelijke richting naar de A73 en in westelijke richting naar Uden. Daarnaast is de toegangsweg van het bedrijvenpark breder gemaakt en voorzien van een kruispunt met stoplichten. Het vrachtverkeer hoeft door deze nieuwe randweg niet langer meer door de dorpskern van Haps te rijden.
Het eerste deel is sinds de zomer van 2017 klaar. Het tweede deel wordt vermoedelijk eind december 2017 of begin januari 2018 opgeleverd.