Kerstwens Dorpsraad Haps

Beste dorpsgenoten,
De Dorpsraad wenst u allen fijne feestdagen en dankt eenieder die bijgedragen heeft aan de leefbaarheid van ons dorp. Speciaal de vele mensen die de Dorpsraad-avonden bezocht hebben. Inmiddels is de randweg geopend wat volgend jaar wat rust in ons dorp brengt en we verder kunnen met de herinrichting van de dorpskern. U kunt nog reageren op de website https://haps.onzegebiedsvisie.nl (https://haps.onzegebiedsvisie.nl/).

In het verslag van de Dorpsraadavond van 7 november jl. staat dat we dit jaar geen feestverlichting hebben door de te hoge kosten voor het ophangen hiervan. We hebben hier nog geen oplossing voor gevonden. Zeer verheugd waren we dan ook toen Stichting Gemeenschapswerk Haps eenmalig deze kosten op zich wilde nemen. Daarom hangt toch weer onze mooie feestverlichting te branden. Hartstikke bedankt!!

Wij hopen u allen te begroeten in het nieuwe jaar en de eerste mogelijkheid hiervoor is op 1 januari om 12.00 uur bij café de Posthoorn waar u ook Burgemeester en Wethouders een nieuwjaarsgroet kunt brengen.