7 maart a.s.: 2e inloopavond herinrichting dorpskern Haps

In De Posthoorn aanvang 19.30 uur.
Zoals u weet werken we aan plannen voor de herinrichting van de Kerkstraat e.o. Eind vorig jaar hebt u al in de Posthoorn en ook via de website https://haps.onzegebiedsvisie.nl (https://haps.onzegebiedsvisie.nl/) kunnen meedenken.

Die gesprekken hebben veel opgeleverd. Inmiddels zijn we een stap verder en hebben we een conceptontwerp gemaakt dat ook al besproken is met de klankbordgroep. Op 7 maart willen we het gesprek met de inwoners Haps voortzetten en graag van u horen wat u van het concept vindt. Op die avond worden de ideeën gepresenteerd en vervolgens in kleinere groepen bediscussieerd. Omdat op zo’n avond altijd veel te bespreken is wordt op die dag ook de website ververst zodat u later alle beelden die we die avond bespreken rustig kunt bekijken en erop kunt reageren. Via de website kunt u in uw eigen tijd nog volop meedenken.
De bijeenkomst is in Cafe De Posthoorn en start om 19:30uur.