Herinrichting Dorpskom Haps

Eerste conceptontwerp gereed

Geef uw mening op de website: https://haps.onzegebiedsvisie.nl/

Herinrichting Kerkstraat/Centrum Haps
Afgelopen maanden is hard gewerkt aan de plannen voor de herinrichting van de Kerkstraat en het centrum van Haps. Op basis van alle input die afgelopen periode is verkregen is door ‘LOS stadomland’ een eerste conceptontwerp opgesteld dat op 7 maart jl. gepresenteerd is aan de inwoners van Haps.
Na een welkomstwoord door wethouder Gerard Stoffels gaf Gerbert Smulders van ‘LOS stadomland’ een toelichting op het concept ontwerp. Vervolgens kreeg een ieder na afloop van de presentatie de mogelijkheid inhoudelijk te reageren op het conceptontwerp.
Hierbij kwamen onderwerpen naar voren zoals de keuze qua materiaal (voor- en nadelen klinkers vs. asfalt), de veiligheid voor fietsers en de verkeersafwikkeling.
Reageren op de website
Op de website https://haps.onzegebiedsvisie.nl/ (dus zonder “www.” ervoor) is er de mogelijkheid tot 31 maart 2018 te reageren op het conceptontwerp. Alle beelden die zijn gepresenteerd en besproken kunnen op deze website nog een keer rustig worden bekeken. We zijn nieuwsgierig naar uw reactie.
De opmerkingen van de informatieavond en op de website worden door LOS stadomland verzameld en verwerkt in een voorlopig definitief ontwerp. Naar verwachting zal dit plan in mei 2018 gepresenteerd kunnen worden.