Dorpsraadvergadering 10 december a.s. in Hops Kwartierke

Beste Dorpsgenoten,

Goed nieuws over de IDOP. Eind november hebben we een avond georganiseerd voor mensen die geïnteresseerd waren in CPO bouwen op de voormalige gemeentewerf.

 

Een 40-tal mensen kwamen op de bijeenkomst af en luisterde aandachtig naar Wouter van Rhijn, een lid van de dorpsraad Beers, die een duidelijke uitlag gaf over het traject wat in Beers al is afgelegd. Meteen die avond hebben zich een 10-tal personen gemeld die verder in het project meewillen. Ook de gemeente is zeer positief over het proces. Al naar gelang de wensen van toekomstige eigenaren zal er ongeveer plek zijn voor ongeveer 10 woningen. De komende tijd gaan we bekijken hoe we het proces voortzetten. Op de komende dorpsraadvergadering gaan we het ook hebben over de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. Na het leuke opinie café jongstleden zijn we ook voornemens weer een politieke debatavond te organiseren waar alle partijen uitgenodigd worden. Op de verkiezingsavond zorgen we ook voor een mooi stukje cabaret.

De volgende dorpsraadvergadering wordt gehouden op dinsdag 10 december om 20.00 uur in café ’t Hops Kwartierke.

  • -Opening
  • -verkiezingen 2014
  • -RBL
  • -energie coöperatie/glasvezel
  • -diverse commissies
  • -Actielijst, notulen en ingekomen stukken.
  • -Rondvraag
  • -Sluiting rond 22.00 uur