Nieuws van de Dorpsraad

Donderdag 28 november a.s. in De Posthoorn info-avond over realisatie goedkope woningen in Haps!

Beste Dorpsgenoten,

In het kader van de IDOP was een van onze doelstellingen om ons dorp jong te houden. Een instrument hiervoor is dan goedkopere woningen te realiseren zodat de jeugd zich ook kan vestigen in Haps. Zodoende komen er ook weer meer kinderen op school en zodoende blijft ons dorp leefbaar. Als uitkomst uit de IDOP kwam het idee om CPO wonen te realiseren (collectief particulier ondernemerschap) waarop de gemeente als advies gaf om dit project te realiseren op de voormalige gemeentewerf. Natuurlijk zijn ook ouderen welkom om mee te doen in dit project.

 

Om te peilen of er voldoende interesse is hebben we een info avond georganiseerd. Deze wordt gehouden op Donderdag 28 november om 20.00 uur in De Posthoorn. Van deze avond zal afhangen of het project een vervolg krijgt, dus als u erover denkt om binnen 4 jaar een woning te zoeken moet u hier bij zijn. Luc Arts Dorpsraad Haps

Beste Dorpsgenoten,

Afgelopen jaar hebben de dorpsraad en de gemeente een aantal speelplekken in Haps aangepakt. Zo is de Johan Frisolaan heringericht met nieuwe speeltoestellen en zijn bij de Tulpenstraat speeltoestellen vervangen. Ook het trapveld aan de Stationsstraat en de speelplek aan De Overweg krijgen iets nieuws. Het heeft de nodige afstemming en denkwerk gekost maar de uitvoering staat voor de komende weken gepland, mits het weer het toelaat natuurlijk. Wat gaat er dan gebeuren? De Overweg wordt heringericht waarbij deze gelijk meer naar voren gehaald wordt om het toegankelijker te maken voor kinderen en ouders. Er komen nieuwe toestellen voor kinderen tot circa 12 jaar oud. Tegelijkertijd wordt op het veld aan de Stationsstraat een vernieuwend toestel voor de jeugd geplaatst, hier komt de ‘Soccer 44’. Dit is een kunstgras veldje van 12 bij 7 meter met een boarding in het midden. Het is bedoeld voor een potje voetvolley- of tennis of misschien bedenken jullie er een ander spel voor? Op de website van de firma Yalp is de Soccer44 terug te vinden met een filmpje voor de nieuwsgierigen onder ons. We zijn erg blij met deze aanvullingen in het speelaanbod binnen Haps en hopen er nog veel plezier aan te beleven. Namens de gemeente Cuijk en de dorpsraad, Veel plezier toegewenst. Jeroen van Hagen en René Janssen.