Verslag vergadering Dorpsraad Haps van 9 oktober 2018

Opnieuw belangrijke onderwerpen besproken in aanwezigheid van wethouder Jillissen.
De onderwerpen die o.a. aan de orde kwamen waren: verdeling budget sociale vernieuwing, komplan-trillingsonderzoek, RBL, woningbouw, onkruidbestrijding en Haps Huys.

Beste dorpsgenoten,
Aanwezig: René Janssen, Joep Arts, Theo van den Elzen, Jeroen van den Hoogen, Luc Arts,
Gemeente Cuijk: ambtenaar Marjon Hermanussen, wethouder Jilissen
32 aanwezigen volgens presentielijst.

Budget sociale vernieuwing
Aan de contactpersonen van de buurten werden de verschillende projecten toegelicht door de desbetreffende verenigingen. Er waren aanvragen voor AED, Tennisbaan, Voetbalclub en Zelfkanthennekes. Vanuit de gemeente is er ook geld beschikbaar voor de AED (defibrilator) en zodoende was er geld genoeg voor alle projecten onder voorbehoud dat de AED met de gemeente geregeld kan worden. Om volgende keer een betere afstemming met de contactpersonen te hebben wordt er een commissie gevormd die elk project in de toekomst goed onder het licht brengt.

Komplan
Er gaat een trillingsonderzoek plaatsvinden om te kijken of eventueel klinkerbestrating(mooi) teveel overlast gaat opleveren voor omwonenden. Liesbeth van Heeswijk vraagt zich af of zo’n onderzoek van €20.000,- wel nodig is , immers verschillende aanwonenden hebben laten weten vooraf geen vertrouwen te hebben in een onderzoek. Het is alleen maar om klinkers acceptabel te maken. Sjef Janssen vraagt waarom het projectbureau Stadomland nog nooit een bustocht geregeld heeft die beloofd was om gezamenlijk in andere dorpen te gaan kijken. Dan kun je de verschillende mogelijkheden met elkaar vergelijken. René Janssen zal Stadomland benaderen om uitleg.
Op de vorige vergadering is gevraagd om snelheid vertragende maatregelen in de Kerkstraat maar is hier iets mee gedaan? Marjon Hermanussen zei dat ze het had doorgegeven maar dat zij niet weet of er dan iets mee gedaan wordt. Dit is voor de bewoners geen bevredigend antwoord en willen volgende keer graag terugkoppeling. Mogelijkheden zijn barricades en de snelheidskastjes. Overigens meldt wethouder Jilissen dat de weg nog van de provincie is en dat die verantwoordelijk zijn. Wanneer de weg overgaat van provincie naar gemeente kon de wethouder niet vertellen.
Verder vraagt René Janssen om tellingen te doen nu de rondweg al even in gebruik is om te kijken of de aantallen overeen komen met de verwachting vooraf.

RBL
Er zijn vragen waarom er toch bomen zijn gekapt op het RBL als daar nog niet gebouwd wordt. Wethouder Jilissen zegt dat er een nieuw tankstation op RBL zuid komt en dat daar de bomen gecompenseerd worden.

Hondenbeleid
Het nieuwe hondenplan wordt komende tijd gerealiseerd. Luc Arts had nog aan Jeroen van Hagen(ambtenaar) gevraagd om met de werkgroep vooraf nog een keer te overleggen maar hier heeft hij geen gehoor aan gegeven.

Glasvezel
De aanleg verloopt volgens plan en zal ongeveer als laatste in Haps komen. In mei 2020 zal Haps aangesloten zijn.

Woningbouw
Vanuit de zaal komt een vraag waarom er niet meer woningen gebouwd kunnen worden in Haps zodat de prijzen omlaag kunnen. De wethouder vertelt dat particuliere initiatieven ondersteund worden en dat er nog woningen te koop zijn. Luc Arts meldt dat vanuit de jongeren zelf de vraag moet komen voor betaalbare woningen, afgelopen jaar heeft 1 persoon er vragen over gesteld en die is inmiddels voorzien. De Jeugd moet enkele jaren vooruit kijken want een woningbouw traject duurt meestal meerdere jaren. Ook Mooiland trekt zich terug uit de dorpen wat geen goede ontwikkeling is.

Onkruidbestrijding
De onkruidbestrijding laat te wensen over. De gemeente wil dit milieuvriendelijk regelen maar het gevolg is dat onkruid woekert op vluchtheuvels en trottoirs. Het ziet er niet uit. De gemeente zal hierover praten met de aannemers en hoopt dat vanuit de bevolking ook iets meer initiatief komt om mee te denken. De tijd dat de gemeente alles regelt is niet meer want dit brengt te hoge kosten met zich mee.

Haps Huys
Vanuit de RBL is geld beschikbaar voor een Haps Huys en aan het dorp is gevraagd hier invulling aan te geven. Een werkgroep is hiermee bezig en heeft wat opties uitgewerkt en gaat na hoe verder.
Mogelijke scenario’s:
-Een volledige reconstructie
Het Hapshuis wordt op een wetenschappelijk en historisch verantwoorde manier gereconstrueerd en krijgt een museale functie waarbij belangrijke vondsten, gevonden op Laarakker, worden tentoongesteld.
Mogelijke locatie: evenemententerrein Haps
-Reconstructie van het skelet
Het skelet wordt op een wetenschappelijk en historische verantwoorde manier gebouwd en er komen informatieborden en een picknickplaats.
Mogelijke locatie: naast de A73, als zichtlocatie; gemakkelijk toegankelijk voor fietsers en wandelaars.
-Een skelet van het Hapshuis als speeltoestel
Hierbij zijn de veiligheidsvoorschriften voor speeltoestellen prioritair. Alleen naar vorm dient het Hapshuis goed herkenbaar te zijn.
Mogelijke locatie: centraal in Haps
-Een kunstwerk
In opdracht, waarbij het prehistorisch verleden van het Hapshuis gecombineerd wordt met de huidige functie van het Laarakkerse bedrijventerrein.
Kunstenaars kunnen een ontwerp indienen. De ontwerpen worden beoordeeld door een commissie, die een definitieve keuze maakt en de opdracht verleent.
Mogelijke locatie: rotonde bij RBT Laarakker of naast A73.

Rondvraag
-René Janssen laat de ideeën zien van Hsv de Polder om de visvijver uit te breiden. Langs de huidige visvijver zou het wenselijk zijn om er een bij te leggen. F Jacobs is niet gelukkig met deze plotselinge presentatie en stelt voor om dit volgende keer te agenderen.

- Jeroen van den Hoogen vraagt of de kermis geslaagd was. De meesten waren positief en gaven nog de suggestie om de mogelijkheid te openen om koffie of thee te schenken op het terrein en het voor gezinnen wat gezelliger te maken. De prijs voor de springkussens was zo hoog dat daar te weinig gebruik van werd gemaakt. Deze afweging is uiteraard voor de exploitanten.

- onderhoud wegen buitengebied laat te wensen over. Vooral de Lokkantseweg is langs de weg flink beschadigd door het zware belasten tijdens de aanleg van de rondweg, er is te weinig aandacht voor terwijl de aannemer van de rondweg beloofd heeft dit te herstellen. Ook de Cuijkseweg ligt er niet goed bij.

-Is er al een oplossing voor de 7^e Hemel. Bijna alle mogelijke locaties zijn bekeken maar overal is wel iets op aan te merken. De mooiste oplossing volgens de aanwezigen zou toch de kerk zijn maar hier is door het kerkbestuur een streep door gezet wat jammer gevonden wordt door de zaal. De kerk is immers toch van ons allemaal?