Preventie Woninginbraken

UITNODIGING BEWONERSAVOND HAPS OP DINSDAG 8 OKTOBER A.S. 19.30 UUR IN DE KUIP

THEMA INBRAAKPREVENTIE

Hoe kunt u voorkomen dat in uw woning wordt ingebroken? De dorpsraad Haps organiseert in jeugdgebouw De Kuip, Kerkstraat 5a, op dinsdag 8 oktober aanstaande om 19.30 uur in samenwerking met politie, woningcorporatie Mooiland en de gemeente een bewonersavond over preventie van woninginbraken. Een inbraak in uw woning is een hele nare gebeurtenis! Een vreemde die in uw woning de kasten doorzoekt…. Waardevolle spullen zijn weggenomen!!

Tijdens deze avond willen wij u aangeven wat u kunt doen om een inbraak in uw woning te voorkomen.

AGENDA

1. Opening

2. Film / presentatie Inbraakpreventie De politie belicht vanuit de ogen van een “inbreker” situaties bij woningen in het dorp. In deze film en presentatie zoekt “de inbreker” naar woningen in ons dorp, om zo gemakkelijk mogelijk in te breken. Wat kunt u doen aan preventie, om te voorkomen dat in uw woning wordt ingebroken?

a. De wijkagent informeert u over voor de hand liggende tips

b. Woningcorporatie Mooiland informeert u wat verhuurder en huurder gezamenlijk kunnen doen tegen woninginbraken

c. Fixet Cuijk informeert u over Keurmerk Veilig Wonen en over inbraakveilig hang- en sluitwerk in uw woning

3. Burgernet Door Burgernet ontstaat er samenwerking tussen burgers, politie en gemeente om de veiligheid in uw woon- en leefomgeving te bevorderen. Het is een telefonisch netwerk, waarmee politie in acute situaties aan burgers verzoekt waarnemingen direct door te geven. Uitleg over Burgernet en wat kan Burgernet betekenen in de preventie van woninginbraken?

Tijdens de informatieavond wordt u in de gelegenheid gesteld zich aan te melden voor Burgernet. Gemeente en politie streven ernaar dat zoveel mogelijk inwoners zich aanmelden. De dorpsraad hoopt op uw aanwezigheid in jeugdgebouw De Kuip en wil met u werken aan het behoud van een VEILIG DORP!

De voorzitter van de dorpsraad,

mede namens politie team Cuijk, wooncorporatie Mooiland en gemeente,

René Jansen