Nieuwsbrief Dorpsraad Haps: Woononderzoek

Nieuwsbrief woononderzoek
Beste dorpsgenoten,
In aanvulling op de onderstaande berichten breng ik u nog graag het volgende onder de aandacht. Waar mogelijk verzoek ik u vriendelijk om deze informatie nog te delen met uw kennissen, met name de groep starters. Denk nu niet dat komt wel een keer. Je moet nu proberen voor te sorteren op de wensen over 5 jaar.

Onderzoek loopt ten einde
Het woonwensenonderzoek is in de week van 8 februari 2019 gestart en loopt deze week ten einde. De verwachting is dat het onderzoek bruikbare informatie zal opleveren want de respons, het aantal deelnemers aan de enquête, is goed. De respons van doorstromers (mensen die al een woning hebben) is groter dan die van starters.

Starters laat je horen!
Het zou het onderzoek extra ten goede komen als de respons met name vanuit de groep starters nog wat groter wordt.
Met name jongeren worden dan ook opgeroepen om de vragenlijst in te vullen.
Meedoen kan nog steeds
Iedereen van 18 jaar en ouder kan nog tot en met zondag 24 maart 2019 meedoen.

Ga voor de vragenlijst naar https://facebook.us9.list-manage.com/track/click?u=b0398c0c07b80075197e1e730&id=0cc6e5eb41&e=9fa4b00204.