Vergadering Dorpsraad Haps op donderdag 4 juli a.s.

Beste Dorpsgenoten,
Graag wil ik u uitnodigen voor de Dorpsraadvergadering die wordt gehouden op donderdag 4 juli in Cafe ’t Hops Kwartierke om 20.00 uur. Wethouder Jilissen zal op deze vergadering aanwezig zijn om actuele onderwerpen te behandelen. Alle contactpersonen van de buurten worden verwacht.
Budget sociale vernieuwing
Ook voor 2018 is weer geld vrijgemaakt voor projecten die de leefbaarheid van ons dorp vergroten. Er kunnen projecten ingediend worden die dan beoordeeld worden op de Dorpsraadvergadering. De bijdrage van de gemeente is hiervoor €3000,- per jaar.
De ingediende projecten dienen te voldoen aan een of meerdere van onderstaande criteria:
1. Stimuleren verantwoordelijkheid burgers
2. Meerwaarde voor de leefomgeving
3. Bestrijding van vandalisme
4. Vergroten onderling contact bevolkingsgroepen
We doen een oproep voor eenieder die voor het budget in aanmerking wil komen.
Agenda
-Budget sociale vernieuwing(oproep)
-Komplan/herinrichting dorpshart
-voortgang RBL
-Glasvezel
-Woningbouw/huurwoningen
-Wat verder ter tafel komt

Luc Arts, namens de Dorpsraad
Aanmelden nieuwsbrief kunt u op www.haps-info.nl