Verslag vergadering van Dorpsraad Haps van 4 juli 2019

Verslag Dorpsraadvergadering 4 juli 2019
Aanwezig: Dorpsraad, wethouder Jilisen, ambtenaar Jos Jongenelen en 23 bezoekers volgens presentielijst.

Agenda:
1. Budget sociale vernieuwing
2. Komplan
3. RBL en N264
4.Glasvezel
5.Woningbouw
6.W.v.t.t.k.
1 Budget sociale vernieuwing:
De oproep voor projecten is in de Schakel verschenen. Een aanvraag voor een techniekhoek in Cabouse is inmiddels binnen. De aanvragen worden begin oktober beoordeeld. Projecten tot die tijd worden meegenomen in de beoordeling.

2 Komplan:
De wethouder licht toe: Er komt een bijeenkomst na het opstellen van de begroting, onder andere omdat ook de riolering gerenoveerd moet worden. De raad heeft het college gevraagd om met een gefaseerd en betaalbaar voorstel te komen. Afstemming met de riolering is daarom een wens. Hoewel er een integraal plan zou komen voor de Kerkstraat maar ook Beerseweg, Kerkplein, parkeren en de Stappert zien we nu dat er bij de Stappert een waterberging wordt aangelegd terwijl de herinrichting nog moet beginnen. Communicatie is weer geen sterk punt.
Vraag aan de gemeente om de herinrichtingsplannen nog een keer goed te communiceren na de vakantie. Ook de site Hapsvisie is niet actueel. Met de aanleg van de glasvezel wordt geen rekening gehouden met de herinrichting omdat dit geen voordeel oplevert.

3 RBL N264 voortgang
Op woensdag 10 juli 09:00 uur wordt er een rondje over het RBL gefietst met de DR en belangstellenden. De wethouder licht toe: Onderwerpen zijn onder andere de stand van zaken van de archeologie, de afwerking van de randen, opruimen van puin en een oude boerderij. Verder is de binnendriehoek van het RBL is grotendeels verkocht. Ook zijn er twee grote opties ingepland. Ook op Zuid is inmiddels een serieuze kandidaat.
Op het RBL liggen de paden er netjes bij. Maar met de fietspaden en wegen om het RBL is het slecht gesteld. De wethouder: RBL moet dit aanpakken. Zal woensdag ook besproken worden. De traktorsluis werkt op de kruising met de N264 maar opgemerkt wordt dat de omleidingsroute over de Stokvoortsestraat niet slim is. Beter was om toekomstige gewenste rijroutes direct te bevorderen. Het stoplichtenbeleid op de kruising zorgt voor frustratie en door rood rijdende bestuurders maar vooralsnog wordt dit niet veranderd.

4 Glasvezel.
De stand van zaken is nu dat er in 2019 gestart wordt (graafwerkzaamheden zijn begonnen) en 2020 zou Haps aangesloten moeten worden. Dit schema klopt nog vrij goed. Het lijkt voor ons dat alles uitloopt maar dit komt omdat Haps ongeveer als laatste aan de beurt is in het Land van Cuijk. Er komt een informatieavond. Wordt zo mogelijk in de Schakel aangekondigd en in de weekbladen.

5 Woningbouw en huurwoningen.
Op dit moment worden er op verschillende plaatsen woningen gebouwd. Over de status van de kavels tegenover de huidige CPO woningen op het voormalig Nabuurs-terrein doet de wethouder navraag. Het voorstel is om nu na te denken over nieuwe plannen. In 2020 gaat de gemeente in kaart brengen met de dorpsraad waar er nog ruimte is in en om de kern van Haps. De verwachting is ook dat RBL ook een woonvraag creëert.

6 Wat verder ter tafel komt
Vraag; Maaibeleid van de gemeente?
Wethouder: De gemeente werkt met een beeld kwaliteitsplan. Hierbij is de kern van een dorp intensiever onderhouden dan het buitengebied. Spuiten mag niet meer. Een beetje langer gras in het buitengebied is geen probleem als het geen risico oplevert.

Vraag: De naam Mondsestraat zou historisch gezien gehandhaafd moeten blijven. Hoe gaat het met de rest van de weg in het licht van de ontwikkeling van het RBL?
Wethouder: De Mondsestraat blijft bestaan, met een onderbreking op het RBL.

Vraag: Ik hoor niets concreets over de besteding van de middelen voor de herinrichting van de aansluiting Kalkhofseweg en Kerkstraat?
Wethouder: RBL heeft ook middelen. Maar de wethouder moet zich laten informeren.

Vraag: Snelheid op de Kalkhofseweg binnen de kom is veel te hoog. Met name tussen 5 en 7. Kan daar iets aan gedaan worden? Door vergadering worden meer wegen genoemd.
Wethouder: We doen er met zijn alle zelf aan mee en vaak zijn het de eigen bewoners die het hardste rijden omdat die de situatie kennen (kapotte snelheidscamera’s). Alles vol (hoge) drempels is ook niet comfortabel. De gemeente staat open voor suggesties.

Vraag: De teststrook voor het geluid op de randweg. Wat zijn de conclusies? De wethouder vraagt na wat de status is.

Joep Arts: Status speelplekken: De speelplekken worden steeds minder gebruikt volgens Joep ten opzichte van vroeger. Er zijn minder kinderen en deze zitten ook vaker binnen als buiten. Verder bedankt Joep de controleurs van de speelplekken.
Rene: De herindeling van de drie gemeenten. Er zijn bijeenkomsten geweest, ook in Haps rond de vraag, wat er belangrijk wordt gevonden om rekening mee te houden bij de herindeling. De opkomst was beperkt. Het leeft niet onder de mensen en zien de voordelen niet. De wethouder vraagt om mee te denken over een nieuwe naam voor de gemeente. De wethouder grapt: ”Als we massaal Haps opgeven wordt dat misschien wel de nieuwe naam met een gemeentehuis op het RBL”. Belangrijk is dat de individuele wensen van dorpen en leefbaarheid behouden blijven.