Uitnodiging vergadering Dorpsraad 26 november 2019

Uitnodiging vergadering van de Dorpsraad 26 november 2019

Beste Dorpsgenoten,

Graag wil ik u uitnodigen voor de vergadering van de Dorpsraad die plaats vindt op dinsdag 26 november 2019 in Cafe ’t Hops Kwartierke, aanvang 20.00 uur.

Wethouder Jilissen is verhinderd door een commissievergadering maar probeert later nog aan te schuiven. Alle contactpersonen van de buurten worden verwacht.

Budget sociale vernieuwing
Ook voor 2019 zijn 4 projecten ingebracht die de leefbaarheid van ons dorp vergroten. Tijdens de vergadering doen we een voorstel voor verdeling naar aanleiding van de adviezen van de contactpersonen uit de buurten alsmede de dorpsraadleden.

De 4 projecten zijn
-Caboose, voor een techniekhoek
-De Schakel, voor een bijdrage voor “De Schakel 50 jaar”
-Havoc, voor aanschaf ballenkarren
-De Zelfkant, voor jubileum “66 jaar Zelfkant”

Agenda
-Budget sociale vernieuwing (oproep)
-Komplan / herinrichting dorpshart
-voortgang RBL
-Glasvezel
-Woningbouw/huurwoningen
-Wat verder ter tafel komt

Namens de Dorpsraad
Luc Arts