Dorpsraad notulen d.d. 17 september 2013

Notulen Dorpsraad d.d. 17 september 2013
Dorpsraad: voorzitter Rene Janssen Joep Arts, Theo v.d. Elzen en Luc Arts (notulist). Aanwezigen volgens presentielijst.
CPO: Tijdens de zomer hebben verschillende jongeren ons aangesproken dat er wel degelijk interesse is in CPO bouwen. Zij lezen de Schakel slecht en sinds kort heeft Luc een groeps-whats-app geopend waar inmiddels een 30 tal geïnteresseerden zich hebben gemeld.

We gaan daarom ook een informatieavond organiseren om de mensen voor te lichten. Dit zal in oktober/november plaatsvinden. De gemeente heeft al aangegeven medewerking te willen verlenen aan CPO op de voormalige gemeentewerf. Bekeken moet worden of de grond nog vervuild is en voor welk bedrag deze op de balans staat. Wellicht dat er dan over de prijs gehandeld kan worden om zo tot betaalbare prijzen te komen. Als dorpsraad lijkt ons dat een geschikte locatie waar een 10 - 15 woningen gebouwd kunnen worden.
Idop.; De vorige keer is besproken wat er is toegewezen. De gemeente is gevraagd hoe verder met het indienen van plannen. Met het kunstwerk kan direct begonnen worden, door afwezigheid en vakanties van de werkgroep moet dit traject nog opgestart worden. Volgend jaar gaan we bekijken hoe we de Kerkstraat aan gaan pakken zodat de plannen op tijd klaar zijn na de voltooiing van de rondweg.
Het onderzoek naar woonbehoeftes gaat lopen. De gemeente kijkt nog hoe dit traject het beste kan verlopen want de Dorpsraden hebben al een traject opgestart. Dit moet uiteraard wel samen oplopen.
Klankbordgroep geur. Als vertegenwoordiger van de Dorpsraden heeft Henk Kiela gekozen voor de strengste variant om zo te voorkomen dat agrariërs nog kunnen uitbreiden. De Dorpsraad Haps is hierover verdeeld maar een kleine meerderheid is toch voor strenge maatregelen. Henk is niet op de vergadering om een toelichting te geven.

Rondweg
Evaluatie informatieavond. Verschillende mensen die betrokken zijn bij de randweg betreuren dat er niets is gedaan met de eerder gemaakte opmerkingen. Met de problematiek van het landbouwverkeer is nagenoeg niets gedaan en ook aan het sluipverkeer zijn geen aanpassingen / toezeggingen gedaan. De werkgroep rondweg heeft een brief gemaakt waarin zij haar zienswijze overbrengt.

Vredeskapelleke
Met de bouw is begonnen door allerlei vrijwilligers. De financiën zijn toereikend voor de start van de vredeskapel. Voor het voetpad is een bedrag vrijgemaakt door de gemeente zodat een pad gelegd kan worden vanaf de Wildsestraat zodat de bocht bij het kapelleke veiliger wordt. Ook zonder kapel is dit een gevaarlijke situatie. Tijdens de vergadering wordt geopperd om de pad niet te klinkeren maar hetzelfde te maken als rondom de visvijver. Hier wordt namelijk ook gelopen met rollaters en rolstoelen. Aan de werkgroep wordt meegegeven dit nog eens te bekijken.

Speeltoestellen
T.b.v. de Overweg komt er een nieuwe bijeenkomst, de speelhoek wil de buurt toch behouden.
Johan Frisolaan is vernieuwd en de kinderen zijn er blij mee. Veel eigen werkzaamheid buurt.
Het terrein voor de visvijver wordt aangepakt: er komen nieuwe bankjes vooraan voor fietsers.
Afwatering Zoetsmeerweg wordt aangepakt door gemeente.

Rondvraag
Joep wil Rozengaarde aanvullen met parasols. Als de bewoners allemaal een kleine bijdrage doen dan kunnen ze dit ook zelf bekostigen. Er is best wel iemand die ze op wil slaan. Joep wil eventueel coördineren. Actie Joep.
Ger Graat: vanaf de Molen richting Haps staat een verkeerd bord namelijk "Haps einde". Joep gaat het na.
Borden schoonmaken loswal en Kerkplein. Ze zijn nu onleesbaar. Actie Joep
Gerard Janssen; nieuw parkeerbeleid rondom sporthal functioneert niet. Ton v Boekel zal navragen bij Gerard Stoffels of iedereen ontevreden is.
Einde vergadering 22.00 uur.