Notulen Dorpsraad Haps van 10 december 2013

Onderstaand de onderwerpen die besproken zijn in de Dorpsraadvergadering van 10 december 2013 in 't Hops Kwartierke. O.a. CPO, RBL, Randweg, Vredeskapelleke, glasvezel.

 

Agenda:
-Opening
-verkiezingen 2014
-RBL
-energie coƶperatie/glasvezel
-diverse commissies
-Actielijst, notulen en ingekomen stukken.
-Rondvraag
-Sluiting rond 22.00 uur

Afmelding Ger Graat voor het agendapunt Kapelleke en Maria Daanen over de Rondweg.

1 CPO-avond
Een paar weken geleden is er in de Posthoorn een CPO-avond is een georganiseerd. Er waren ongeveer 45 aanwezigen. Aan het eind waren er ongeveer 10 aanmeldingen voor deelname aan een bouwproject dat op de gemeentewerf in Haps gerealiseerd kan worden. Wouter van Rijn heeft op die avond verteld hoe het proces in Beers vorm is gegeven. De volgende stap is wellicht de oprichting van een vereniging. De DR zoekt nu naar een trekker/projectleider voor de vereniging. Uitnodiging naar de aanwezigen om mee te zoeken naar een mogelijke voorzitter.

2 Werkgroep RBL Haps.
Stand van zaken RBL. De thematisering van het RBL wordt nu sterker dan voorheen met de omgeving gecommuniceerd. De betrokkenheid van de provincie bij het ontwikkelen van de nodige randvoorwaarden lopen met de gemeente. Ook de gesprekken tussen gemeente en Theeuwissen over vestiging op het RBL lopen nog. Onduidelijk blijft wat de stand van zaken is met betrekking to de ontwikkeling van het RBL en rond RBL Zuid. Het zou goed zijn om op korte termijn een gesprek met de gemeente te hebben over de stand van zaken. Luc maakt een afspraak voor Jan, Henk, Rene, Theo en Dirk. Luc nodigt voor de volgende DR een wethouder uit die is betrokken bij het RBL

3 Randweg Haps.
Uit de zaal wordt er gevraagd waarom het doorgaand groot landbouwverkeer niet over de rondweg gaat maar door het dorp moet rijden. Deze vraag houden we vast voor een volgend overleg met de portefeuillehouder.

4 Website haps-info.nl.
Sil wordt bedankt voor het werk aan de vernieuwde website. Er wordt gesuggereerd om een Facebook-pagina te maken voor de DR Haps met een link naar de website. Luc bekijkt of we een zakelijke Facebook-pagina opzetten.

5 Het kapelleke.
Het dak zit erop. Er komen tegels aan de binnenzijde en het pad wordt aangelegd. Er moet nog het nodige werk door vrijwilligers uitgevoerd worden.

6 Het kunstwerk als onderdeel van de IDOP.
Het kunstwerk zal waarschijnlijk in het voorjaar bij Koetje Boe geplaatst gaan worden. Er komt aankleding en verlichting. Wellicht worden de haan en de hen van Haps erbij betrokken.

7 Glasvezel.
De subsidieaanvraag is namens de dorpsraden ingediend. In december uitsluitsel over toekenning. Het project mikt op breedband internet en aansluiten van 99% van de huishoudens in de regio.

8 Speelplaatsen.
Joep meldt diverse ontwikkelingen op het gebied van de speelplaatsen in Haps. De speelplek bij de overweg is klaar. Het zand wordt nu helaas gebruikt als uitlaatplaats voor honden!

9 Feestverlichting
De feestverlichting hangt weer. De storingen zijn deels opgelost. Het zijn nu allemaal led-lampen.

10 De actiepunten van de Dorpsraad:
- De kermisattracties. Er stond nu een nieuwe attractie op de kermis.
- Haps Heem: gebruik van het noodgebouw school. Nog geen nieuws te melden.
- Er zijn veel collectes in Haps. Er ligt het aanbod van Truus Selten om een gemeenschappelijke actie op te zetten voor de goede doelen. Luc stemt dat af.
- Het bord van de kom op de Cuijkseweg is goed gezet.
- Parkeren op de Beerseweg lijkt nog steeds niet op orde te zijn. Wordt door de gemeente binnenkort geƫvalueerd.
- De DR wil een verkiezingsavond organiseren een week voor de verkiezingen. Deze verkiezingsavond in Haps zou dan gepland worden op 11 maart.

Rondvraag:
Vraag: Wat is de stand van zaken rond fijnstof.
Vraag over de activiteiten op het RBL
De bouwchaos op het fietspad tijdens de bouw van de brandweerkazerne
Wordt er een weg aangelegd voor het bedrijfsverzamelgebouw?
Hoe staat het nu met de waterafvoer van het RBL
Hoe gebeurt handhaving vuurwerkoverlast? (voetbalgangers)