Opening nieuwe kantine Hapse Boys

Hapse Boys verkoopt tevens obligaties!
De afgelopen maanden is er hard gewerkt, zowel door de bouwvakkers als door Bestuur, leden en de vele vrijwilligers van Hapse Boys om de nieuwe accommodatie volgens schema gereed te krijgen!

 

Het ontbreken van een eigen accommodatie heeft tevens veel extra organisatorisch werk vereist van de wedstrijdsecretarissen van de vereniging want alle thuiswedstrijden dienden elders te worden afgewerkt. Maar met de medewerking van vele collega-verenigingen is dit feit toch tot een goed einde kunnen worden gebracht. Hapse Boys miste hierdoor natuurlijk ook de financiele inkomsten van de toeschouwers voor de thuiswedstrijden alsmede de kantine-opbrengsten. Maar deze omissies zijn bijna ten einde.

Hapse Boys heeft bekend gemaakt dat de officiele opening van het nieuwe complex (kleedlokalen en kantine) op zondagmiddag 25 november 2012 om 13.00 uur zal plaatsvinden!
Tevens wordt deze dag gebruikt voor de start van de verkoop van de enige echte Hapse Boys obligaties! Een kans voor u om een bijdrage te leveren aan de nieuwbouw en om Hapse boys te ondersteunen. U heeft de mogelijkheid om voor 125 euro of 250 euro een obligatie te kopen. Voor de voorwaarden verwijzen wij u naar http://www.hapseboys.nl/images/pdf/obligatielening.pdf

logo