Verslag uitreiking Fair Play centificaat

Grote belangstelling bij uitreiking KNVB ARAG Fair Play certificaat aan Hapse Boys

Het was op zaterdagmorgen 18 mei 2013 om 10.00 uur een drukte van belang in de kantine van Hapse Boys op sportpark De Berkte. En daar was dan ook alle reden toe. Op het programma stond namelijk de uitreiking van het KNVB ARAG FairPlay certificaat aan Hapse Boys.

 

De voorzitter van Hapse Boys, Corné Tak, sprak het openingswoord waarin hij allereerst de vertegenwoordigers van KNVB Zuid II dhr. Jos Heutink, dhr. Ludy Schoenmakers dhr. Herman Dackus en Koos Aben alsook voorzitter Jo Oppers van de belangenorganisatie voor voetbalscheidsrechters het COVS Cuijk-Boxmeer en betaald voetbalscheidsrechter Ed Janssen welkom heetten. Ook de diverse vertegenwoordigers van voetbalverenigingen uit onze regio en natuurlijk al onze eigen pupillenscheidsrechters werden een hartelijk welkom geheten. Corné verklaarde dat hij trots is. Trots op Hapse Boys, op de dit jaar gereedgekomen gloednieuwe accommodatie, op alle vrijwilligers van de vereniging en op de vele jeugdleden die de cursus pupillenscheidsrechter met succes hebben gevolgd en allemaal het KNVB-diploma hebben behaald. En deze scheidsrechters leiden, begeleid door scheidsrechtercoördinator Martijn Laurant, wekelijks met veel enthousiasme de wedstrijden van onze D-, E- en F-pupillen. De bedoeling is dat deze jonge scheidsrechters zoveel mogelijk doorgroeien en een aantal van hen heeft inmiddels de Basisopleiding Scheidsrechter (BOS) met goed gevolg doorlopen. Hiervoor werd Martijn, de grote initiator en begeleider van dit jeugdige scheidsrechterscorps van Hapse Boys onder luid applaus voor het voetlicht gehaald.

En deze prestatie is niet onopgemerkt gebleven bij de KNVB. Hiertoe neemt de heer Ludy Schoenmakers het woord waarin hij uitleg geeft over zijn dubbelfunctie als vertegenwoordiger van de KNVB scheidsrechterszaken enerzijds en zijn betrokkenheid bij ARAG, de rechtsbijstandverzekeraar anderzijds. ARAG sponsort en ondersteunt de KNVB in haar streven om te komen tot goed opgeleide scheidsrechters binnen haar organisatie. De sponsoring bestaat enerzijds uit het beschikbaar stellen van scheidsrechterskleding en benodigdheden en anderzijds uit het ondersteunen van voetbalverenigingen met hun kennis en beleidvoering in dit kader. Met het toekennen van deze certificering wordt Hapse Boys beloond voor het goede werk op het gebied van haar scheidsrechtersbeleid. De bedoeling van deze certificering is dat ook de buurverenigingen van Hapse Boys hiervan gaan meeprofiteren. Er zullen namelijk vervolg-bijeenkomsten worden georganiseerd waarbij naast Martijn Laurant ook scheidsrechter Ed Janssen nadere informatie, presentaties en spelregelavonden zullen geven en er zodoende meerdere verenigingen tot "ARAG-vereniging" kunnen worden uitgeroepen.

KNVB-preases Jos Heutink legt uit dat deze certificering dus ook een verantwoordelijkheid inhoudt. Hapse Boys heeft hiermee een voorbeeldfunctie door haar scheidsrechtersbeleid ook uit te dragen naar andere verenigingen. Hiertoe ondertekent Hapse Boys, als 2e vereniging in district Zuid II , met de KNVB een convenant waarin het belooft dit ook waar te zullen maken onder het motto: koester je scheidsrechters van je vereniging!

Betaald voetbal scheidsrechter Ed Janssen overhandigde vervolgens het KNVB ARAG Fair Play certificaat met het bijbehorende amateurpakket en Fair Play Zone-bord aan voorzitter Corné Tak.

Na dit officiële gedeelte werden alle jeugdscheidsrechters van Hapse Boys in de nieuwe scheidsrechterstenues op de foto gezet. En daarna riep voor hen de plicht want er stonden diverse jeugdwedstrijden op het programma waaraan ze leiding gingen geven, onder het goedkeurend toeziend oog van de KNVB-vertegenwoordigers. Na deze wedstrijden werd onder het genot van een soepje en broodjes nagepraat over deze prettig verlopen bijeenkomst op sportpark De Berkte.

logo