CV De Zelfkant Haps extra alert tijdens optochtdinsdag dit jaar!

Geluidsoverlast steeds groter struikelblok!
Het is ieder jaar weer een leuke happening in het Hapse dorpscentrum. Een lange rij carnavalswagens die van heinde en verre naar het Hapse komen om hun creaties met veel plezier en enthousiasme aan iedereen te tonen op deze laatste carnavalsdag. Tevens zorgen de diverse loopgroepen, van vrienden van het Prinsepaar, buurtverenigingen tot fanfare en Prins- en Jeugdprins voor de nodige leut, plezier en vertier! Na afloop van deze optocht worden alle deelnemers uitgenodigd in de Hapse sporthal om de prijsuitreiking bij te wonen.

Helaas zit er echter ook een keerzijde aan al deze carnavalsvreugde! Een toenemend aantal inwoners langs de route van de optocht vraagt zich af in hoeverre er op wordt toegezien door de (Carnavals-)organisatie dat het geluidsniveau binnen acceptabele grenzen blijft. De grote carnavalswagens, veelal getrokken door stevige tractoren (een oud-Prins noemde het ooit de grootste tractorshow van de regio) hebben grote aggregaten aan boord om de manshoge geluidsboxen van megaharde geluidspower te kunnen voorzien! En dat wordt dan ook veelvuldig uitgedragen!

Het gevolg is, naast fronsende wenkbrauwen, piepende oorsuizingen bij jong en oud, bange huisdieren, dreunende deuren en ramen in huis tot rinkelend (stuk) glaswerk in de kast!

De vraag dringt zich op: waarom?

Op de website van carnavalsvereniging De Zelfkant staat met betrekking tot het onderwerp GELUID onderstaande tekst vermeld:
“Zorg voor een gepaste afstemming van het geluid. Bij extreem geluidoverlast krijgt de groep een officiële 1e waarschuwing. Indien er een 2e overtreding geconstateerd wordt, wordt de wagen/groep uitgesloten van deelname!! Hier wordt streng op gecontroleerd!
Ook tijdens opstellen wordt gevraagd het volume laag te houden. Doordat de wagens veel stilstaan kan harde muziek heel storend zijn voor aanwonende van de opstelroute. Verplicht muziek uit tijdens het opstellen willen wij niet naar toe maar dat is de volgende stap.”

Waarom wordt door CV De Zelfkant niet aan alle deelnemers onderstaande tekst medegedeeld die bij niemand, toeschouwer of deelnemer, kwaad bloed kan en zal zetten:

Het geluidsniveau mag het wettelijk toegestane 105 DB niet overschrijden. Bij constatering hiervan zal de organisatie tot uitsluiting overgaan.

Laten we op deze wijze het Hapse carnaval waardig en respectvol afsluiten op Carnavals-dinsdag!

Alaaf!!!

logo