Aantal 90-jarige inwoners in Haps verdubbelt in 2020!

Oudste inwoners thans 98 jaar oud.
Op dit moment (15 december 2019) kent Haps 16 personen die de leeftijd van 90 jaar hebben bereikt of ouder zijn. De oudsten hiervan hebben zelfs de respectabele leeftijd van 98 jaar bereikt. Het betreft een man en een vrouw. De verdeling naar mannen en vrouwen is wat scheef; namelijk van deze 16 personen zijn 13 vrouwen en 3 mannen.
In het jaar 2020 zal het aantal 90-plussers bijna verdubbelen! Dan zullen 4 mannen en 6 vrouwen eveneens de leeftijd van 90 jaar hebben bereikt. Allen hebben als geboortejaar 1930. Daarmee komt het totaal aantal 90-plussers dus op 26 personen.
Bron: De Zonnebloem, afdeling Haps.

logo