Grondwaterstand weer op peil in Haps.

De sloten zijn weer meer dan gevuld.

Het Visgat aan de Kampsestraat
IMG 2570De Hoef
IMG 2582


Visvijver
IMG 2568

 


Informatie van de website van Waterschap Aa en Maas d.d. 27 februari 2020:

Grondwater en bodem
Overal is het grondwater verder aan het stijgen als gevolg van de overvloedige neerslag van afgelopen periode. Deze neerslag zorgt voor grondwateraanvulling, waardoor de grondwaterstanden zichtbaar stijgen. Vooral in de lagergelegen delen van de stroomgebieden van de Aa en Raam, in de polders tegen de Maas en rond de Deurnsche Peel zijn de grondwaterstanden hoger dan gemiddeld in deze tijd van het jaar. Op en rond de Maashorst zijn de grondwaterstanden doorgestegen naar normale waarden voor de tijd van het jaar. In grote delen van het beheergebied is de bodem aan het verzadigen. Dat zien we terug in afvoeren die sneller reageren op gevallen neerslag en percelen die er kletsnat bij liggen.

Oppervlaktewater
Door de overvloedige neerslag zijn de afvoeren afgelopen zondag flink opgelopen. De Aa bij Den Bosch heeft een piek gehad van rond de 60 m3/s, de Raam richting de 12 m3/s. De Dommel heeft ook een afvoerpiek van rond de 60 m3/s gekend. Deze afvoeren komen gemiddeld eens in het jaar voor en zijn niet extreem te noemen. Berichten uit het veld en metingen geven aan dat de waterstanden hoog zijn geweest maar niet tot grote problemen leiden zolang er geen verstoppingen zijn en het watersysteem vrij kan stromen. Door de aanhoudende harde wind en stormen is er veel materiaal als takken, bladeren en andere zaken in de waterlopen terechtgekomen. Met daarbij verhoogde afvoeren zijn er veel verstoppingen van duikers en krooshekken. Districten zijn volop in de weer om deze verstopping te verhelpen. Alle afvoeren en waterstanden zijn sinds zondagnacht weer dalende en laten momenteel stabiele, iets verhoogde waarden zien.

logo